Kvartalsmöten

Kvartalsmötesprotokoll

Nedan finner du protokoll från de möten mellan FR Rotary och SGS Johanneberg som äger rum varje kvartal.

Under dessa möten informerar SGS Johanneberg och FR Rotary varandra om vad som händer i respektive verksamheter och större frågor angående exempelvis renoveringar eller nybyggnationer diskuteras.

FR Rotary framför från hyresgäster inkomna motioner och egna tankar inför SGS. SGS i sin tur tar upp frågor de behöver hyresgästernas åsikter om och FR Rotary tar med sig dessa frågor till efterkommande styrelse- och husmöten.

Protokoll

Protokollen nedan är de som finns i digital form. De ska alla vara i justerat skick.