Kontakta oss

Kontakta oss

Rekommenderad kontaktkanal för snabba svar är e-post. Ifall ni stöter på någon av oss på studenthemmet är det heller inga problem att prata med oss direkt.

Vi har även en brevlåda i C-uppgången som vi kontrollerar regelbundet. De boende på Rotary kan utan problem själva leka brevbärare och spara in på portot. Utomstående kan ge Posten uppdraget att leverera till:

Förtroenderådet Rotary studenthem
Richertsgatan 2B-2000
412 81 Göteborg

Om ni inte specifikt vet vilken post i FR det är ni vill kontakta så skicka ett e-post till hela styrelsen.

Styrelsen styrelsen at fr-rotary com
Ordförande ordf at fr-rotary com
Källarmästare km at fr-rotary com
Hobbyrumsansvarig hustomte at fr-rotary com