Aktuellt

Välkommen

Rotary Pub

Öppet ons–fre 1900–2400

Låga priser, rikt sortiment!

…till FR Rotarys hemsida. Här kan du finna information om allt möjligt som händer på området.

FR Rotary är en förening för de boende på Rotary studenthem i Göteborg. Vi verkar för en god social miljö för de boende och anordnar aktiviteter öppna för alla boende på Rotary.

För mer allmän information om FR Rotary, dess styrelse och dess medlemmar: se Om FR Rotary.

Löpande verksamhet

För en överblick av den löpande verksamheten så kan du läsa Husmötesprotokoll från de öppna möten som anordnas två gånger om året. Håll ögonen öppna efter kallelserna som anslås på anslagstavlorna runt om på Rotary.

FR Rotary håller en löpande kontakt med hyresvärden SGS Studentbostäder. För att få en inblick i samarbetet så kan du blicka över Protokoll från kvartalsmöten mellan FR Rotary och SGS Johanneberg.

Husfester

Två gånger om året anordnas det större fester i Rotary Pubs lokaler i FR Rotarys regi. Har du bott här ett tag har du säkert sett planscherna sitta på dörrarna i husfesttider. Om inte, eller om du vill se dem igen liksom bilder från evenemangen så titta in på sidan om våra Husfester.

Rekrytering

Vill du vara med? Se Bli ledamot för mer information.

Aktuellt

2015-05-09: Husfest

Detta är fortfarande preliminär information, men det ryktas om att husfesten kommer göra ett återtåg den 9 maj 2015. Anse det spikat om/när ni ser affischer uppsatta på Rotaryområdet!

2015-03-31: Husmöte

Husmötet är FR Rotarys högsta beslutande organ. Alla boende på Rotary är välkomna, till och med uppmanade, att vara med och höra vad vi gör med era pengar.

Datum för årets vårmöte är satt till tisdagen den 31 mars 2015 kl 18.00 och platsen är Rotary Pub.

Alla motioner som kommer in senast tre dagar före mötet kommer behandlas.

Mötet är över. Protokollet kommer upp på hemsidan när det justerats.